رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

واردات سنگ آهن به چین در دو ماه نخست سال 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.8 درصد رشد داشته است چرا که تقاضای این ماده اولیه به لطف چشم انداز مثبت مصرف بالا رفت. چین در ژانویه و فوریه 181.5 میلیون تن سنگ آهن وارد کرد در حالی که مدت مشابه سال گذشته این رقم 176.6 میلیون تن بود. البته این افزایش دور از انتظار نبود چرا که عرضه استرالیا و برزیل بیشتر شد و با 11 درصد بهبود 164 میلیون تن ثبت شد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، انجمن آهن و فولاد چین انتظار دارد تقاضای فولاد امسال رشد تدریجی داشته باشد ولی از طرفی به فولادسازان چینی هشدار داشده شده که باید تولید را در راستای رسیدن به هدف کاهش انتشار کربن پایین بیاورند گرچه هنوز مشخص نیست برنامه کاهش تولید چگونه خواهد بود. اگر تولید فولاد به طور جدی کاهش یابد و مصرف قراضه افزایش یابد تقاضای سنگ آهن هم سال جاری باید کاهش یابد.

قابل ذکر است چین در دو ماه نخست سال 10.14 میلیون تن فولاد صادر کرده که 30 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد داشت. واردات نیز با 17.4 درصد افزایش به 2.4 میلیون تن رسید.

منبع: mining.com
ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.