رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، برای سال آینده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۸۵میلیارد تومان بودجه جاری و ۵۶ میلیارد تومان بودجه عمرانی پیش بینی شده است، این درحالیست که طی یک دهه گذشته همواره این سازمان که وظیفه تهیه نقشه های زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی را برعهده داشته، بودجه بسیار اندک به آن اختصاص داده شده و فعالیت آنچنانی نیز از سوی این سازمان بزرگ دولتی دیده نشده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین ، یک کارشناس بخش معدن گفت: بین افزایش بودجه برای سازمان زمین‌شناسی و کاهش خام فروشی مواد معدنی هیچگونه ارتباطی وجود ندارد، چراکه سازمان زمین شناسی یک مجموعه علمی بوده و وظیفه آن تهیه نقشه های زمین شناسی در کشور تا مقیاس های تا حد یک پنجاه هزارم است که آنها را در اختیار عموم قرار دهد تا در نهایت با استفاده از این نقشه ها، مراحل تخصصی بعدی در اکتشافات انجام و ذخایر معدنی کشف شوند.

مهرداد شکوهی رازی با بیان این مطلب در ادامه افزود: در واقع در تمام جهان کار سازمان‌های زمین شناسی به همین شکل تعریف شده است. البته در برخی مناطق نیز که بحث سرمایه‌های ملی مطرح بوده، اجازه اکتشاف تنها به سازمان زمین شناسی داده شده و نتایج آن نیز در اختیار دولت گذاشته شده است.

به گفته وی، بودجه سازمان زمین شناسی همواره بسیار محدود بوده و به جرات می‌توان گفت در ۱۰سال گذشته تنها در حد هزینه های جاری این سازمان بوده و حتی انجام برخی ماموریت های سازمان نیز دچار اختلال بوده، در نتیجه فعالیت آنچنانی طی این مدت در سازمان زمین شناسی انجام نشده است. برای مثال انجام فعالیت‌های اکتشافی با استفاده از روش‌هایی همچون ژئوفیزیک هوایی یکی از مواردی است که می‌توان به آن پرداخت و بررسی کرد که تا چه اندازه سازمان زمین شناسی توانسته از این روش برای اکتشافات و تهیه نقشه‌های زمین شناسی استفاده کند.

شکوهی رازی ادامه داد: حال اگر قرار است بودجه سازمان زمین شناسی از سوی دولت افزایش پیدا کند، باید دید که این افزایش تا چند درصد انجام خواهد شد؟ برای مثال اگر قرار است تا ۵۰درصد باشد که آنچنان تاثیری بر روند فعالیت های سازمان زمین شناسی نخواهد داشت؛ بلکه باید با تزریق کنابع مالی به این سازمان تفاوت معناداری در زمینه اکتشافات رخ دهد. البته تنها صرفا بحث افزایش بودجه نیست، بلکه باید دید که خدمات و فعالیتهایی که سازمان قرار است انجام دهد شامل چه مواردی خواهد شد و در نهایت خروجی که ارائه میکند، چیست؟

این کارشناس بخش معدن در پایان گفت: سازمان زمین شناسی خیلی از برنامه های خود به دور مانده است که یکی از دلایل آن کاهش بودجه سازمان از سوی دولت بوده است؛ زیرا دولت به دلیل عدم داشتن منابع مالی از بودجه های سازمانهای مختلف کاسته که یکی از آنها سازمان زمین شناسی است؛ با این حال اگر افزایش بودجه اتفاق بیفتد آن را به فال نیک خواهیم گرفت.

گفتنی است، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفته است با برگزاری جلسات متعدد با کارشناسان حوزه معدن اعتبارات موردنیاز این حوزه را احصا و در صورت نیاز بودجه سازمان زمین شناسی را افزایش می‌دهد تا از آن برای خرید تجهیزات و توسعه استفاده شود تا از خام فروشی جلوگیری شود.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.