رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با سرپرست دفتر منطقه‌ای یونسکو دیداری مجازی داشت تا شاهد رونق همکاری‌های بین‌المللی حوزه معدن باشیم.


به گزارش معدن مدیا، در نشستی که با حضور کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و معاونان، مشاوران و مدیران این طرح، برگزار شد نماینده وزارت امور خارجه و مسئول گروه علوم طبیعی در دفتر یونسکو تهران برگزار شد و در آن سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو به صورت مجازی حضور داشت.

مهدیزاده در این جلسه تاکید کرد: ما در این طرح با هدف توسعه فناوری ها و نوآوری های حوزه زمین شناسی و معدن آماده ایم در قالب بازوی مشورتی فناوری علوم زمین یونسکو همکاری داشته باشیم.

در این جلسه محورها و پیشنهادات مختلفی مورد بررسی قرار گرفت. با تاکید بر منویات مقام معظم رهبری پیرامون اهمیت جزایر بخصوص هرمز و همچنین ماموریت یونسکو مبنی بر توجه به علوم طبیعی، زمینه های مشترک همکاری میان طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای حفظ خاک هرمز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

توسعه علم زمین شناسی پزشکی

محور دیگر مورد بحث در جلسه توسعه علم زمین شناسی پزشکی با توجه به اهمیت این حوزه برای کشور بود. توسعه زیست بوم نوآوری­ها و فناوری­های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی موضوع دیگری بود که مورد بحث قرار گرفت.

یکی دیگر از محورهای این جلسه پیشنهاد طرح توسعه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی برای تاسیس و ایجاد کرسی«فناوری‌ها و نوآوری­های زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی» بود که با استقبال یونسکو مواجه شد و قرار شد در اسرع وقت نسبت به ایجاد آن اقدام عملی صورت گیرد. این محور پیرو تهیه و ساخت مستند «رخساره زمین» و اولین قسمت آن «هرمز، جزیره رنگ ها» بود که در راستای معرفی میراث زمین شناختی ایران با تاکید بر جزیره هرمز، ایجاد اشتغال پایدار در این جزیره و جلوگیری از خام فروشی، انجام شده است.

برنامه کلان «حمایت از میراث فرهنگی»

همچنین سوتان سوتکوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران با استقبال از طرح ها و پیشنهادات طرح توسعه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی گفت: کلیه موضوعات مطرح شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قابلیت لحاظ شدن در برنامه های کاری ۲۰۲۲-۲۰۲۴ یونسکو را دارد. وی علاقه خود نسبت به این برنامه ها را نیز ابراز کرد.
سوتکوفسکی در ادامه پیشنهادات خود با توجه به تمرکز طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی بر ژئوتوریسم، اشاره کرد: یونسکو بخشی از برنامه کلان «حمایت از میراث فرهنگی» است که توسط اتحادیه اروپا راه اندازی شده و هدف آن توسعه پایدار صنعت گردشگری و توسعه برنامه های کارآفرینی محلی در حوزه گردشگری است.

وی تاکید کرد: طرح توسعه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی می تواند در طراحی و برنامه ریزی استراتژی های جدید گردشگری ایران مشارکت کرده و مباحث ژئوتوریسم را دنبال کند.

سوتکوفسکی پیشنهاد داد: طرح توسعه معدن برای توسعه فناورانه حوزه زمین شناسی، به عضویت کمیته ملی علوم زمین و ژئوپارک های یونسکو درآید و با این کمیته همکاری کند.