رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گزارش عملکرد شرکت‌های سنگ آهنی طی ۹ ماهه ۹۹ منتشر شد و بر اساس آن میزان سنگ آهن تولید شده در کشور از مرز ۴۱میلیون تن عبور کرده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، آنومالی شمال بافق طی مدت ۹ ماهه سال جاری در زمینه استخراج سنگ آهن توانسته است عدد یک میلیون و ۲۴۰هزارو ۴۵۱تن را به ثبت برساند.سنگ آهن جلال آباد نیز به عنوان یکی از شرکتهای تولیدکننده سنگ آهن از ابتدای فروردین امسال تا پایان آذرماه موفق شده است که سنگ آهن به میزان ۲میلیون و ۸۱۸هزارو۶۱۹تن را ارسال کند؛ همچنین میزان استخراج صورت گرفته ۴میلیون و۶۵۱هزارو۳۳تن بوده است و میزان تولید سنگ آهن توسط این شرکت برابر با ۳۰۵هزارو۶۹۱تن بوده است.

واحد سنگ آهن شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از ابتدای فروردین امسال تا پایان آذر ۹۹ توانسته است سنگ آهن را به مقدار ۱۰میلیون و ۷۴۰هزارو۱۵۰تن ارسال کند و استخراج ۱۱میلیون و ۹۳۸هزارو۷۸۹تنی داشته باشد. همچنین میزان سنگ آهن تولید شده توسط چادرملو برابر با ۸میلیون و ۹۰۴هزارو ۲۰۰تن بوده است.

واحد سنگ آهن سیرجان ۲ نیز در کنار دیگر تولیدکنندگان سنگ آهن کشور، طی مدت یادشده ارسال به میزان ۴۷۶هزارو۳۶۳تن داشته و استخراج صورت گرفته توسط این شرکت ۲میلیون و ۵۸۸هزارو۳۶۳تن بوده است. همچنین میزان تولید سنگ آهن برای این مدت صفر بوده است.

شرکت سنگ آهن مرکزی در حوزه استخراج سنگ آهن توانسته است عددی برابر با ۲میلیون و۲۷۴هزارو۱۹۲تن را به ثبت برساند. همچنین سنگ آهن ارسال شده توسط این شرکت در مدت ۹ ماهه امسال برابر با ۲میلیون و ۸۸۵هزارو۶۶۵تن بوده و سنگ آهن تولید شده نیز به مقدار ۳ میلیون و ۳۶۲هزارو۵۶۶تن بوده است.

واحد سنگ آهن میشدوان نیز طی این ۹ماه توانسته است در حوزه استخراج عدد ۳۴۸هزارو۵۶۲تن را به ثبت برساند؛ شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه هم استخراجی بالغ بر یک میلیون و ۶۷۴هزارو۸۵۵تن داشته باشد.

شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان نیز در حوزه استخراج، عدد یک میلیون و ۸۰۲هزارو۵۶۵تن را به ثبت رسانده است.

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سنگ آهن در ایران، طی مدت ۹ ماهه ۹۹ توانسته است ارسال سنگ آهن به میزان ۱۱میلیون و ۲۲۶هزارو۷۴۲تن داشته باشد و استخراجی بالغ بر ۶میلیون و ۶۷۸هزارو۷۶تن داشته باشد. میزان سنگ آهن تولید شده نیز توسط شرکت معدنی و صنعتی گلگهر در ۹ ماهه امسال به مقدار ۱۲میلیون و ۵۲۷هزارو۵۴۰تن بوده است.

شرکت صبانور در حوزه استخراج سنگ آهن عدد ۲میلیون و ۳۴۹هزارو۱۰۳تن را به ثبت رسانده است.

در کنار دو شرکت بزرگ سنگ آهنی چادرملو گلهر نیز می بینیم که شرکت سنگ آهن گهر زمین توانسته است در حوزه استخراج عدد ۱۱میلیون و ۶۹۵هزارو۷۲۱تن را به ثبت رسانده و تولیدی بالغ بر ۱۵میلیون و۹۳۴هزارو ۸۱۹ تن داشته باشد.

مجتمع سنگ آهن سنگان که از آن به عنوان عسلویه معدنی ایران یاد می‌شود، طی ۹ ماهه ۹۹ ارسال سنگ آهن به مقدار ۵۲۷هزارو۳۷۶تن داشته و میزان استخراج صورت گرفته نیز برابر با ۹میلیون و۷۵۷هزارو۱۴۶تن بوده است.

مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی (چاه گز) نیز با ارسال ۳۵۰هزارو۱۳۳تن، استخراج ۵۵۴هزارو ۵۸تن و تولید ۳۸۲هزارو۴۱۸تن سنگ آهن، کارنامه ۹ ماهه ۹۹ خود را بسته است.

در مجموع میزان ارسال سنگ آهن توسط شرکتهای نامبرده برابر با ۲۹میلیون و۲۵هزارو۴۸تن و تولید انجام شده به میزان ۴۱میلیون و ۴۱۷هزارو۲۳۴تن و در نهایت میزان استخراج سنگ آهن به مقدار ۵۷میلیون و۵۵۲هزارو۹۱۵تن بوده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.