رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

سخنرانی کامبیز مهدیزاده مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور و مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوریهای حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در جلسه مجازی با سوتان سوتکوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

[jwp-video n=”1″]

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.