رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

سخنرانی کامبیز مهدیزاده مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور و مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوریهای حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور در جلسه مجازی با سوتان سوتکوفسکی سرپرست دفتر منطقه ای یونسکو در تهران

در حال بارگذاری...

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.