رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

کمبود شدید نیروی کار در خطوط ریلی استرالیا موجب شده شرکت معدنی بی اچ پی با کمبود لوکوموتیوران روبرو شود و شاید نتواند به اهداف تولیدی سنگ آهن خود برسد. محدودیت نیروی کار به استرالیا امکان بهره مندی کافی از قیمت های بالای سنگ آهن را نمی دهد. این شرکت معدنی از لوکوموتیورانانی که قطارهای حاوی سنگ آهن را به بنادر می برند خواسته ساعات کاری خود را افزایش دهند تا افزایش حجم کار و همچنین غیبت های بالای کارکنان در سال جاری را جبران کنند ولی با این حال علی رغم افزایش میزان اتوماسیون در یک دهه اخیر هنوز هم غرب استرالیا با کمبود رانندگان تریلی و راهبران قطار روبروست.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، قابل ذکر است کمبود نیروی کار فقط مختص بازار سنگ آهن نیست و در معادن طلای استرالیا نیز مشاهده شده است. بزرگترین صادرکننده گندم استرالیا هم با چنین مشکلاتی روبروست.

اجبار به افزایش شیفت های کاری و کاهش مرخصی ها در این شرایط موجب نارضایتی بیشتر کارکنان شده است. باید دید بی اچ پی با این شرایط قادر به افزایش تولید و بالا بردن صادرات سنگ آهن خود خواهد بود یا خیر.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.