رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

شرکت ذوب آهن اصفهان در دوره منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۶ماهه سال گذشته، افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی، افزایش ۱۰ درصدی سود عملیاتی، افزایش ۲۲ درصدی سود خالص و افزایش ۱۷ درصدی دارایی‌ها داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از بازار سرمایه ، براساس گزارش مالی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ (حسابرسی نشده)، سرمایه شرکت ذوب آهن اصفهان ۶۱ هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال است و ۶۱ میلیارد و ۵۰۴ برگه سهم منتشر کرده است.

همچنین، درآمدهای عملیاتی “ذوب” در دوره ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۷۵ هزار و ۶۵۸ میلیارد و ۶۴میلیون ریال و هزینه های عملیاتی نیز مبلغ ۶۲ هزار و ۳۵۶ میلیارد و ۵۰۶ میلیون ریال است و بخش اعظم درآمدهای شرکت از طریق فعالیت های عملیاتی است.

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ به میزان یک میلیون و ۲۸۵ هزار تن است که نسبت به سال قبل افزایش ۱۱ درصدی پیش بینی شده است.

ترکیب سهامداران عمده شرکت ذوب آهن اصفهان عبارت است از: سازمان تامین اجتماعی (۵۵.۹۳ درصد)، شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان (۱۷.۲۶ درصد)، سازمان خصوصی‌سازی (۲.۲ درصد) و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (۱.۱۸ درصد).

نکات با اهمیت گزارش شرکت ذوب آهن اصفهان در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

* افزایش ۴۶ درصدی درآمدهای عملیاتی

* افزایش ۱۰ درصدی سود عملیاتی

* افزایش ۲۲ درصدی سود خالص

* افزایش ۱۷ درصدی دارایی‌ها

* افزایش ۱۰ درصدی حقوق مالکانه

* کاهش حاشیه سود خالص از ۱۰.۰۵ درصد به ۶.۴۳درصد

* کاهش بازده دارایی از ۷.۰۱ درصد به ۵.۳۴ درصد

* کاهش بازده حقوق صاحبان سهام ۱۹.۴۶ درصد به ۱۴.۸۷ درصد

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.