رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: بخش معدن همچون نفت می توان ثروت آفرین باشد، پس باید تمرکز بیشتری روی حلقه نخست آن که اکتشاف است داشته باشیم.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، علیرضا شهیدی در مراسم آیین حمایت و راه اندازی مرکز نوآوری و فناوری با بیان این مطلب در ادامه افزود: جای چنین مرکزی در بخش زمین شناسی خالی بود که اکنون اجرایی شده است.

وی با بیان اینکه تاسیس سازمان زمین شناسی فعالیت در۶۱ سال قبل انجام شده در ادامه افزود: تولید ثروت از طریق موادمعدنی می‌تواند انجام شود و سازمان زمین شناسی نیز در این بخش میتواند نقش آفرین باشد. همچنین این سازمان روی موضوع مخاطرات زمین شناسی نیز تمرکز دارد، چراکه هر دو مورد در تولید GDP به یک میزان سهم دارند.

به گفته شهیدی، با رشد علم، می‌توانیم بهره بیشتری از معادن ببریم. پس باید خود را با علم روز دنیا بروز کنیم.

شهیدی با اشاره به اینکه به مدت ۲سال مجددا تهیه نقشه زمین شناسی خاور میانه به این سازمان سپرده شده در ادامه افزود: معدن در کنار نفت می‌تواند ثروت بزرگی باشد، پس ما می‌توانیم‌ در اولین حلقه معدن یعنی اکتشاف باید خوب عمل کنیم و منجر به تولید ثروت در این بخش شویم.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: اکنون شناخت ذخایر پنهان سنگ آهن را در دستور کار قرار دادیم؛ این در حالیست که زنگ خطر کمبود مواد معدنی به صدا درآمده است. از سوی دیگر خام فروشی به دلیل عدم شناخت مواد معدنی در ایران انجام می‌شود.

به گفته وی، در آمار زمین شناسی امریکا تعداد مواد معدنی موجوددر ایران ۸۱ نوع اعلام شده و این در حالیست که در ایران همواره گفته می شود تنها ۶۸ نوع ماده معدنی در کشور داریم. تفاوت یاد شده در تعداد مواد معدنی موجود در ایران به دلیل عدم شناخت کافی از مواد معدنی موجود در کشورمان است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.