رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به گزارش معدن مدیا و به نقل از بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در ۹ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۲۹۷ ریال برای هر سهم سود محقق کرده است که ۱۴۳۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.گفتنی است در این دوره جمع درآمد های عملیاتی ۱۱۷۵ رشد داشته است.سود فروش سرمایه گذاری ها نیز ۱۷۹۱ درصد رشد کرده است.درامد سود سهام نیز رشد چشمگیر ۱۱۶ درصدی داشته است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.