رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گزارش منتهی به ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ درخصوص میزان فروش شرکت فولادمبارکه با نماد فولاد منتشر شد که بر اساس آن با رشد ۱۷۸درصدی فروش همراه شده است.


به گزارش معدن مدیا و به نقل از ایراسین، میزان فروش انجام شده در اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط شرکت فولاد مبارکه ۱۲۴,۵۰۰,۹۸۰ میلیون ریال بوده است که از این میزان بیشترین درآمد حاصل از فروش محصولات گرم این شرکت فولاد ساز بدست آمده است، به این شکل که با فروش ۳۹۵ هزارتن محصول گرم عدد ۶۷,۷۴۸,۷۲۰ میلیون ریال به ثبت رسیده است.

میزان تولید صورت گرفته در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ برای شرکت فولادمبارکه به این صورت بوده است که ۴۵۷ هزارتن محصولات گرم، ۱۳۰ هزارتن محصولات سرد، ۲۷ هزارتن محصولات پوشش دار و ۲۰۸ هزارتن سایر محصولات را به تولید رسانده است.

در مجموع شرکت فولاد مبارکه از ابتدای سال مالی تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۰ توانسته رقمی بالغ بر ۲۱۵,۳۵۵,۰۴۶ میلیون ریال را از فروش محصولات خود به ثبت برساند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که عدد ۷۷,۵۱۶,۰۲۸ میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد ۱۷۸ درصدی فروش همراه شده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.