رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تقاضاهای ثبت شده در بازار سنگ آهن جهان در هفته های اخیر از بهبود شرایط کار برای فولاد کاران حکایت دارد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از متال جانکشن، بازار سنگ آهن عمدتا بر تحولات چین متمرکز شده است که البته با توجه به آنکه این کشور 70 درصد از محموله های سنگ آهن جهان را به خود اختصاص می دهد چندان عجیب نیست.

اما در این میان 30 درصد باقی مانده که از سوی سایر کشورها مصرف می شود مهم است و آمارهای ثبت شده حکایت از افزایش تقاضا برای سنگ آهن حکایت دارد.

براساس داده های ردیابی کشتی و بندر که توسط موسسه Refinitiv جمع آوری شده است، کل حجم جهانی سنگ آهن تخلیه شده در بنادر در ژانویه 134 میلیون تن بوده که 6.5 درصد بیشتر از سنگ آهن تخلیه شده در بنادر در ژانویه 2020 است.

لازم به ذکر است در ماه دسامبر 122.82 میلیون تن و در ماه نوامبر 125.18 میلیون تن سنگ آهن در بنادر مختلف جهان تخلیه شده بود.

منبع : ایراسین

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.