رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس خانه معدن ایران در رابطه با دلایل کاهش سرمایه گذاری در بخش معدن ایران گفت: دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن را باید در حلقه اول آن یعنی اکتشافات پیدا کرد؛ همچنین سیاستگذاران باید در بحث کلان به دنبال هم افزایی و تعیین تکلیف بین محیط زیست و منابع طبیعی و معدن باشند تا در نهایت بتوانیم اکتشافات در بخش معدن را گسترش داده و منجر به جذب سرمایه برای این بخش شویم.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین ، محمدرضا بهرامن با بیان این مطلب در ادامه گفت: برای پیدا کردن دلایل کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن باید با نگاهی خاص به این موضوع پرداخته شود. در واقع کاهش سرمایه‌گذاری در بخش معدن اکتشافات آغاز می‌شود؛ بنابراین اگر فعالیت‌های اکتشافی به طور کامل انجام گیرد سرمایه‌گذاری در این بخش بیشتر خواهد شد.

وی افزود: زمانی‌که سرمایه‌گذاری اولیه روی پهنه‌های اکتشافی انجام می‌شود اگر گزارش این پهنه ها به صورت کامل تهیه نشده باشد در نتیجه نمی‌توان اکتشافات تکمیلی را انجام داد؛ در نهایت شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در بخش اکتشافات معدنی نخواهیم بود.

رییس خانه معدن ایران افزود: لازم است تا پرونده‌ها، نتایج و گزارش نهایی، همچنین خروجی فعالیت‌های اکتشافی به صورت کامل ارائه شود؛ البته در این زمینه مطالعات پهنه‌های زمین شناسی با این روش از سال گذشته آغاز شده است، اما چه نیکوست که خروجی پهنه‌ها به صورت کامل بیرون آمده و آن را برون سپاری کرده و به بخش‌های مختلف اکتشافی در کشور داده شود، زیرا اینگونه سرمایه‌گذاری در بخش معدن اتفاق خواهد افتاد.

وی افزود: بخش معدن یکی از حوزه هایی است که انگیزه سرمایه‌گذاری در آن زیاد است، اما متاسفانه به دلیل اینکه ضوابط و مقررات برای سرمایه‌گذاری و ورود به این بخش سنگین و مشکل شده در نتیجه سرمایه‌گذاران از ورود به این بخش جلوگیری می‌کنند.

به گفته رییس خانه معدن ایران، در واقع این ضوابط و مقررات است از ورود سرمایه گذاران به بخش معدن جلوگیری کرده و آنها را از ورود به این بخش پشیمان می‌کند. ما باید نگاه ملی به منابع ملی کشور داشته باشیم. برای مثال اگر منابع طبیعی جزو منابع ملی به شمار می‌آیند، به طور قطع معادن نیز منابع ملی ایران هستند و نباید فراموش کنیم که می‌توانیم با تعریف شفاف در کنار هم هر دو مورد را فعال نگهداریم.

بهرامن ادامه داد: نمی‌توان گفت که معدن مخرب است، البته معدن می‌تواند در ظاهر مخرب باشد، اما در دراز مدت سازنده خواهد بود، اما متاسفانه تا به اکنون یک بار برای همیشه سعی نکرده ایم که مشکل میان بخش معدن و سازمان‌های مرتبط همچون محیط زیست و منابع طبیعی را حل کنیم.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه بخش معدن می‌تواند اثرگذار باشد و پیشران اقتصاد کشور معرفی شود، امیدواریم که سیاستگذاران در بحث کلان به دنبال هم افزایی و تعیین تکلیف بین محیط زیست و منابع طبیعی و معدن باشند، زیرا اگر به این موضوع یک نگاه ملی داشته باشیم و مشکلات را حل کنیم و به صورت جزیره‌ای فکر نکنیم، قاعدتا بخش معدن بخشی است که می‌تواند سرمایه‌های بزرگ را به خود جذب کند.

بهرامن افزود: حتی معادنی که به اصطلاح به آنها معادن حبس شده می‌گویند و در واقع همان معادن راکت هستند، این معادن راکت را می‌توان به راحتی راه‌اندازی کرد و بخشی از مشکلات را از دوش آنها برداشته و براساس آنها سرمایه‌گذاری جدید تعریف کرد تا موفقیت‌های در بخش معدن داشته باشیم.

رییس خانه معدن ایران نیز ادامه داد: وزیر صمت نیز در این زمینه با ما هم عقیده است و اولین بخش‌نامه ای که به استان‌های مختلف دادند، درخصوص راهکارهایی بود که معادن به هردلیلی در بخش اکتشاف استخراج و… نباید فعالیتشان متوفف شود.

رییس خانه معدن ایران در پایان گفت: به نظر می رسد اگر این استراتژی را داشته باشیم و به عنوان یک متولی از بخش معدن دفاع کنیم قاعدتا امروز بخش‌های دیگری که در ماده ۲۴قانون معادن نام برده شده را می‌توان با معدن هم سو کرده و در جهت توسعه معدن گام برداریم.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.