رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مدیر طرح توسعه نوآوری ها و فناوری های حوزه زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی در گفتگو با تلویزیون فونیکس چین گفت: هرمز بهشت زمین شناسان است. زمین شناسان دنیا هرمز را به پدیده های زمین شناختی و کلکسیونی از کانی هایی که در این جزیره وجود دارد، می شناسند. بهمین دلیل است که نباید اجازه داد در این منطقه خام فروشی اتفاق بیفتد. باید با استفاده از ژئوتوریسم، پدیده های زمین شناختی ایران به دنیا معرفی شوند.

وی در بخش دیگری از این مصاحبه افزود: تحریم های ظالمانه ای که علیه ما انجام شده است ضربات سنگینی را به اقتصاد کشور وارد کرده و متاسفانه خیلی از کشورها در برابر آن سکوت کرده اند. اما با اینحال ما می توانیم با معرفی ایران زیبا به دنیا، نشان دهیم که کشور ما دارای منابع طبیعی و تاریخ غنی است و ما در سراسر تاریخ همواره طرفدار صلح بوده ایم.

مهدیزاده پیرامون زمینه های همکاری کشور ایران و چین افزود: دو کشور می توانند در زمینه های مختلفی چون فناوری های زمین شناسی، حفاری در عمق، استفاده از عناصر نادر خاکی و علوم جدید همچون ژئوفیزیک هوایی و علم ژئوماتیک، همکاری کنند.

مشاهده ویدیو:

لینک ویدیو:

کامبیز مهدی زاده

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.