رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

به دلیل مشکلات بوجود آمده در امر ترخیص فولاد از بنادر شیلی ممکن است این کشور در ماه های آتی با مشکل نبود این فلز مواجه شود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از steelorbis، مدارک مربوط به ترخیص فولاد از بنادر شیلی مفقود شده و همین امر موجب شده تا محموله های ارسال شده در بنادر این کشور بمانند.

محموله های ارسال شده مربوط به پایه های توربین های بادی هستند.

در صورتیکه این محموله از بنادر شیلی ترخیص نشوند، این کشور در ماه های آینده با مشکلی عجیب به نام کمبود فولاد مواجه می شود.

این وضعیت در حالی است که در منطقه امریکای لاتین به دلیل آنکه اغلب کشورهای این منطقه جزو وارد کنندگان فولاد هستند کمبود آن در یک کشور می تواند موجب بروز نوعی بی ثباتی در بازارها شود.

منبع : ایراسین

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.