رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

بازار میلگرد چین با ابهام بیشتری مواجه شده و فعالیت بازار کمتر شده است. نگرانی ها در مورد محدودیت های بیشتر کاهش تولید در شهر های مختلف و اعمال تعرفه بر صادرات، بازار را با چالش روبرو نموده است. آخرین قیمت میلگرد در بازار داخلی 770 تا 775 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده که حدود 12 دلار هر تن افت داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، قیمت بیلت در بازار داخلی چین نیز به همین میزان افت روزانه داشته 772 دلار هر تن درب کارخانه ثبت شده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.