رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تولید جهانی مس تصفیه شده در سال 2020 میلادی به 25 میلیون تن رسید. در حالی که تولید معادن مس جهان 20 میلیون تن ثبت شده بود.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایمیدرو، میزان تولید جهانی مس تصفیه شده از 25 میلیون و 500 هزار تن در سال 2019 میلادی به 25 میلیون تن در سال 2020 میلادی کاهش یافت. طی مدت یاد شده، چین با تولید 9 میلیون و 800 هزار تن مس تصفیه شده در صدر تولیدکنندگان جهانی فلز سرخ قرار گرفت. همچنین شیلی با تولید دو میلیون و 400 هزار تن و ژاپن با تولید یک میلیون و 600 هزار تن از این فلز در رتبه‌های دوم و سوم جهان ایستاده‌اند.

کاهش تولید معادن مس جهان

تولید معادن مس جهان در حالی از 20 میلیون و 400 هزار تن در سال 2019 میلادی به 20 میلیون تن در سال 2020 میلادی کاهش یافت که میزان تولید معادن مس شیلی (دارای بیشترین تولید معادن مس) نیز در سال 2020 میلادی به پنج میلیون و 700 هزار تن رسید که نسبت به سال پیش از آن (تولید پنج میلیون و 790هزار تن) کاهش نشان می‌دهد.

معادن مکزیک و چین نیز به ترتیب با تولید دو میلیون و 200 هزار تن و یک میلیون و 700 هزار تن مس در جایگاه دوم و سوم جهان در تولید فلز سرخ ایستاده‌اند.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.