رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت ورق گرم در بازار داخلی و صادرات روسیه نزولی شده است. کاهش تمایل به خرید و افت بازارهای جهانی قیمت ها را در روسیه نیز نزولی کرد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، متوسط قیمت ورق گرم صادراتی روسیه ۲۰ دلار افت داشته ۷۴۵ تا ۷۶۰ دلار هر تن فوب است. این در حالیست که از اوساط نوامبر تاکنون قیمت ورق گرم صادراتی روسیه روندی رو به بالا داشته است.

منبع: metalbulletin
ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.