رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

در بازار واردات جنوب شرق آسیا فعالیت چندانی مشاهده نمی شود. قیمت پیشنهادی ورق گرم چین در ویتنام مشابه هفته قبل ثبت شده ولی برخی قیمت را پایین آورده اند تا تمایل به خرید بیشتر شود. تچار چینی معاملاتی را با کاهش قیمت نهایی کردند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، ورق گرم چین ۶۹۰ تا ۷۱۰ دلار هر تن سی اف آر و مشابه هفته قبل است ولی برخی از تجار تا ۶۸۵ دلار هر تن سی اف آر نیز پیشنهاد دادند و بالاترین معامله در ۶۹۰ دلار نهایی شد. حال قیمت های درخواستی تا ۶۶۰ دلار هر تن سی اف آر کاهش یافته است چون برخی در ۶۵۰ دلار حاضر به معامله شدند.

البته قیمت پیشنهادی سایر عرضه کنندگان در این بازار خیلی از چینی ها بالاتر است. محصول هند ۷۵۰ دلار، ورق گرم کره جنوبی ۷۹۰ و محصول ژاپن تا ۸۲۰ دلار هر تن سی اف آر است.

منبع: metal expert
ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.