رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

تفاهم خانه معدن ایران با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به مدت ۵ سال با حضور اعضا هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران و با هدف مدیریت و انسجام بخشی به برگزاری نمایشگاه های بخش معدن و صنایع معدنی در داخل و خارج از کشور به امضا رسید.


به گزارش معدن مدیا به نقل از معدن نیوز ، تفاهم خانه معدن ایران با شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به مدت ۵ سال با حضور اعضا هیات امنا و هیات مدیره خانه معدن ایران و با هدف مدیریت و انسجام بخشی به برگزاری نمایشگاه های بخش معدن و صنایع معدنی در داخل و خارج از کشور به امضا رسید.

رئیس خانه معدن ایران نسبت بر ضرورت تشکیل کمیته نمایشگاه‌ها در خانه معدن ایران تاکید و عنوان کرد: هدف از امضای این تفاهم ترویج و حداکثر بهره‌گیری از توانمندی‌های صنعت معدن کشور و تلاش برای ارتقاء آن‌هاست.
محمدرضا بهرامن افزود: آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و فن‌آوری‌های جدید در صنعت نوین معدنکاری دنیا و ارتقاء سطح پایداری صنایع معدنی کشور در سطح ملی از طریق معرفی هوشمندانه تکنولوژی‌ها وفناوری‌های نوین موجود در این بخش از دیگر اهداف ما از ایجاد این تفاهم‌نامه است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.