رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه زمین شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با معدن مدیا :
🔹 باید افرادی وارد این سازمان شوند که شخصیت آنها به این جایگاه ارزش بدهد، نه اینکه برعکس باشد!
🔹 برخی که ۴۰ سال است در صنعت حضور دارند و هیچ تحولی هم روی نداده، امروز بنا دارند وارد این سازمان شوند
🔹 من توصیه میکنم از این خانه به آن خانه نقل مکان نکنید، مبادا که همین خانه فعلی را هم از دست بدهید!

 

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.