جستجو

برچسب: استان کردستان

معادن

کردستان؛ نگین معدنی ایران

محرومیت‌‌‌‌‌زدایی یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌هاست. ایجاد امکانات اولیه زندگی در مناطق محروم، افزایش رفاه