رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: امید اصغری

معدن

اکتشافات معدنی زیر ذره‌‌‌‌‌‌‌‌‌بین

در سال‌های اخیر اکتشاف یکی از موضوعات چالش‌برانگیز حوزه معدنی بوده است. بر این اساس بررسی چالش‌های پیش‌روی اکتشاف در کشور و اثرات آن بر احیای معادن راکد موضوع یکی