رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: تقی نبئی

تقی نبئی، رئیس شورای مرکزی و رئیس نظام مهندسی معدن

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در گفت و گو با معدن مدیا مطرح کرد:
هم نیروی متخصص داریم و هم منابع انرژی و ظرفیت معدنی؛ نیاز به نوآوری داریم

گفت‌و‌گوی تصویری معدن مدیا با تقی نبئی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در جشنواره اینوماین ۳ / در محل دانشگاه تهران لینک ویدیو در آپارات: تقی نبئی/ اینوماین ۳