رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: تولید

نقدینگی

عطش نقدینگی تولید صنعتی

هر جهش تورم، نیاز صنایع به نقدینگی را افزایش می‌دهد. وقتی بانک‌ها به این نیاز پاسخ نمی‌دهند، عطش نقدینگی در صنایع شدت می‌گیرد و دور تعطیلی واحدهای تولیدی تند می‌شود.