رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: خانه معدن ایران

محمدرضا بهرامن

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، مطرح کرد:
ویدیو | ارتباط صنعت با دانشگاه، توجه به توسعه‌ی پایدار و آمایش سرزمین از الزامات بخش معدن است

قسمت دوم محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، امروز چهارشنبه ۱ تیر، در نشست خبری گرامیداشت دهه تولید و تجارت که در محل وزارت صمت برگزار شد، عنوان کرد: بخش