رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: روز صنعت و معدن

پیام مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به مناسبت روز صنعت و معدن؛
روز صنعت و معدن برای استفاده بهتر از منابع و فرصت ها فرصت مغتنمی است

سرزمین بزرگ ایران از دیرباز خاستگاه صنعتگران ماهر و کارآمدی بوده است که آوازه و محصول آنان اقصی نقاط جهان باستان را درنوردیده و به گواهی تاریخ، اقوام و ملل