رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: روز کارگر

اردشیر سعدمحمدی - روز کارگر

پیام تبریک مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به مناسبت روز کارگر:
توسعه پایدار و همه جانبه کشورها در گرو نگاه متعالی و انسانی به کارگران است

«در گذار دوره های متمادی زندگی اجتماعی بشر، علیرغم وقوع رخدادها و تحولات بزرگ و پیشرفت های چشمگیر فن آوری در جوامع مختلف، نقش قشر کارگر همچنان بعنوان گرداننده محوری