رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: روسیه

اسلب

کاهش قیمت اسلب فولادی صادراتی روسیه

با توجه به تحریم بسیاری از کشورها علیه روسیه، دیگر خریداران مایل به خرید اسلب فولادی صادراتی روسیه نبودند و با شروع این اتفاق، قیمت اسلب فولادی روسیه کاهش یافت.