رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: سنگ های تزئینی

وجیه الله جعفری

جعفری در جلسه بررسی آسیب شناسانه صنعت سنگ های تزئینی اعلام کرد:
تضمین آینده صنعت سنگ، نیازمند تدوین طرح جامع

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: تضمین آینده صنعت سنگ های تزئینی، نیازمند تدوین طرح جامع است. وجیه ا… جعفری در جلسه بررسی آسیب شناسانه صنعت سنگ های تزئینی ضمن