رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: شرکت پروژه محور

سمیه خلوصی ایمیدرو

در نشست صمیمی رئیس هیات عامل ایمیدرو با رسانه های تخصصی مطرح شد:
خلوصی: برنامه تشکیل 5 شرکت سهامی عام پروژه /لیست عناصر موثر استراتژیک برای توسعه طی 2 ماه آتی اعلام می شود

سمیه خلوصی که در سومین گفت‌وگوی مطبوعاتی رئیس هیات عامل ایمیدرو با رسانه های (تخصصی) حوزه معدن و صنایع معدنی سخن می گفت، افزود: با ثبت این شرکت ها، مسیر