رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: شهید قندی

ومعادن

جلسه بازنگری و تدوین برنامه راهبردی (ومعادن) برگزار شد.
توسعه صنعتی کشور از مسیر توسعه شرکتهای بزرگ می گذرد

به گزارش معدن مدیا، با حضور مدیرعامل ، معاونین و مدیران شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و مدیران عامل شرکتهای فولاد صبانور و شهید قندی نخستین جلسه بازنگری