رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

برچسب: مخبر

پیشرانان پیشرفت

در پنجمین جلسه پروژه های پیشران اقتصاد ملی مطرح شد؛
تاکید دکتر مخبر بر لزوم برنامه ریزی برای مشارکت مردم در پروژه ها و هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت تولید/ پیشرفت فیزیکی برخی طرح ها از برنامه زمان بندی جلوتر است

پنجمین جلسه پروژه های پیشران اقتصاد ملی به ریاست معاون اول رییس جمهور و با حضور مدیران شرکتهای بزرگ عضو گروه، برگزار شد. در این نشست دکتر مخبر از اهتمام