رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه زمین شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با معدن مدیا :

🔹اینکه از مواضع بالا با متخصصین صحبت کنیم پسندیده نیست

🔹چرا امروز ارتباط کاری سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران با وزارت صمت مطلوب نیست!

🔹با پشت میز نشینی و برخورد چکشی مشکلی حل نمیشود اگر شده بود وضعیت نظام معدن تهران به این شکل نبود

🔹ساختمان نظام معدن تهران ویرانه است و انسان خجالت میکشد بگوید عضو این سازمان هستم شان متخصصین ما این نیست

🔹برخی نظام مهندسی معدن تهران را حیاط خلوت کرده اند.

🔹دکتر کامبیز مهدیزاده کاندیدای انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن

🔹مورد حمایت بانوان ،جوانان و نخبگان معدنی و زمین شناس

 

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.