رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رشد قیمت های شدید بیلت در اغلب بازارهای اصلی موجب شده برخی از کنسل نمودن قراردادها خبر دهند چرا که عرضه کننده ها از حمل بیلت در قیمت مشابه نوامبر سرباز زدند. این سیاست خریداران را تا حدودی مطمئن کرده رشد قیمت ادامه دارد از این رو فعالیت بازارها بیشتر شده است. تجار چینی نیز به فکر صادرات مجدد برخی محموله های بیلت در آینده نزدیک هستند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در آسیا، فیلیپین اخیرا بیشترین فعالیت را در خرید بیلت داشته و بیلت روسیه در ۵۵۵ دلار هر تن سی اف آر خریداری شده که ۴۵ دلار نسبت به هفته قبل رشد داشت. در چین هم قیمت بیلت وارداتی رشد داشته اواسط هفته قبل ۵۲۵ تا ۵۳۰ دلار و پایان هفته ۵۴۰ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد.

منبع: metal expert
ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.