رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

فروش صادراتی شرکت مجتمع فولاد خراسان در آذر ماه امسال مبلغ ۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۱۲ هزار و ۷۵۶ درصدی داشته است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از بازار سرمایه ، شرکت مجتمع فولاد خراسان گزارش عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه را منتشر کرد.

میزان فروش ماهیانه شرکت مجتمع فولاد خراسان در آذر ماه امسال ۵ هزار و ۷۷۴ میلیارد و ۳۲۵ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ تغییر چندانی نداشته است.

مقایسه فروش “فخاس” در آذر ماه ۹۹ با ماه مشابه در سال ۹۸ نشان می دهد میزان فروش شرکت ۶۰ درصد افزایش یافته است.

میزان فروش داخلی این شرکت در ماه آذر مبلغ ۳ هزار و ۲۷۲ میلیارد و ۳ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ۹۹ کاهش ۴۳ درصدی داشته است.

بیشترین میزان فروش داخلی شرکت مجتمع فولاد خراسان در آذر ماه امسال، محصولات سبک ساختمانی – داخلی به مبلغ ۲ هزار و ۶۴۲ میلیارد و ۷۰۹ میلیون ریال بوده است.

فروش صادراتی این شرکت در آذر ماه امسال مبلغ ۲ هزار و ۵۰۲ میلیارد و ۳۲۲ میلیون ریال بوده است که نسبت به آبان ماه ۹۹ رشد ۱۲ هزار و ۷۵۶ درصدی داشته است.

بیشترین میزان فروش صادراتی “فخاس” در آذر ماه امسال، شمش صادراتی به مبلغ ۲ هزار و ۴۰۲ میلیارد و ۲۹۳ میلیون ریال بوده است.

شرکت مجتمع فولاد خراسان از ابتدای سال مالی تا انتهای آذر ماه۹۹ در مجموع مبلغ ۴۹ هزار و ۳۰۹ میلیارد و ۱۸۲ میلیون ریال فروش داشته است که نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال۹۸ رشد ۴۵ درصدی داشته است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.