رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

روز گذشته قیمت سنگ آهن وارداتی خلوص 62 درصد در چین با توجه به ثبات قیمت فولاد 3.4 دلار بالا رفته 191.65 دلار هر تن خشک سی اف آر شنیده شد. این در حالیست که روز دوشنبه قیمت با کاهش حاشیه سود فولادسازان چینی، حدود 12 دلار افت داشته به 188.25 دلار هر تن خشک سی اف آر رسیده بود. به نظر می رسد قیمت ها در سطوح فعلی مدتی حمایت شوند. ظاهرا افت قیمت قبلی شدید بوده و با توجه به وجود تقاضا در بازار چین قیمت بهبود یافت.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، حال که به نظر می رسد قیمت فولاد در چین کمی تحت حمایت قرار گرفته مجددا محدودیت نسبی عرضه سنگ آهن در مرکز توجه ها خواهد بود و بر روند آتی بازار اثر خواهد گذاشت.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.