رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

دیوان محاسبات کشور طی گزارشی اعلام کرد مهمترین قانون حمایت از تجاری‌سازی شرکت‌های دانش بنیان دچار ترک فعل مسئولان اجرایی شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در ادامه بررسی 7 قانون مرتبط با تولید، قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مورد بررسی قرار گرفته است. این قانون را می توان مهمترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاری سازی نوآوری ها به تصویب رسیده است و اجرای کامل آن توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دیگر دستگاه های موظف در قانون می‌تواند تا حد زیادی نیازهای حوزه دانش بنیان کشور را پوشش دهد اما علیرغم اهمیت بالای این قانون، تنها حدود 39 درصد از مفاد آن به اهداف مدنظر در تکالیف قانون رسیده و بیش از 22 درصد از بندها تاکنون فاقد عملکرد بوده‌اند.

مهمترین دلیل عدم اثربخشی قانون مذکور (حدود 91 درصد) به ضعف اجرا و ترک فعل مسئولان مرتبط می‌شود.

نکته قابل توجه این که پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطر پذیری محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری، در سنوات ابتدایی اجرای قانون وجود نداشته و بیمه مرکزی هنوز به تکالیف خود عمل نکرده است.

همچنین، طبق قانون، سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی باید به میزان 3 هزار میلیارد تومان به تدریج و حداکثر ظرف 3 سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تامین می شد که تا پایان سال 1399 جمعاً حدود 2 هزار و 700 میلیارد تومان بابت سرمایه اولیه به صندوق پرداخت شده است.

لازم به ذکر است شرکت های دانش بنیان با کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند و اولویت با استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارک های علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری است که به دلیل عدم وجود متولی مشخص تا پایان سال 1399 اجرایی نشده است.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.