رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

گزارش ها حاکی از آن است که بازار فلزات در اروپا و امریکا مجددا مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. گرچه تقاضای برخی فلزات حساس در امر تکنولوژی به سرعت رو به رشد است در کل اندازه این بازار بیشتر در دست بخش فلزات صنعتی است. در برخی صنایع این بدان معناست که شرکت های معدنی بزرگ در بخش فلزات مهم و اصلی در بازار تکنولوژی سرمایه گذاری نکرده اند و اغلب اکتشافات و توسعه ها در این زمینه توسط شرکت های کوچک تر صورت گرفته است. از این رو نسبت به نوسانات قیمت حساسیت بیشتری دارند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، همچنین قابل ذکر است که بسیاری از این فلزات مهم در تکنولوژی، یک محصول ثانویه عملیات استخراج معادن برای فلزات اصلی هستند. که بیشتر توسط شرکت های معدنی بزرگ تولید می شود و نسبت به میزان تقاضای آن فلز اصلی مادر شکننده و حساس هستند.

منبع: MINING.COM

ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.