رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه زمین شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با معدن مدیا :
🔹باید از تجربیات نیروهای باتجربه در عرصه های مشاوره و تصمیم سازی و از نشاط و نیروی جوانی نخبگان جوان در عرصه های مدیریتی استفاده شود
🔹بر اساس شایسته سالاری از جوانان و بانوان متخصص در پست های مدیریتی سازمان نظام مهندسی معدن بهره خواهیم برد

 

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.