رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

۶۱ کشتی باقیمانده از ۴۲۲ کشتی که به دنبال باز شدن کانال سوئز برای عبور از آن صف کشیده بودند، در روز شنبه از این گذرگاه عبور کردند و کشتیرانی از این کانال کاملا برقرار شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از رویترز، مقامات کانال سوئز اعلام کردند تمام کشتی‌هایی که به خاطر به گل نشستن کشتی باری بزرگ اورگیون در کانال سوئز در ماه مارس سرگردان شده بودند، تا روز شنبه از این کانال عبور کردند.

61 کشتی باقیمانده از 422 کشتی که به دنبال باز شدن کانال سوئز برای عبور از آن صف کشیده بودند، در روز شنبه از این گذرگاه حیاتی عبور کردند.

زنجیره های بین المللی عرضه به خاطر به گل نشستن کشتی 400 متری اورگیون در کانال سوئز در بیست و سوم مارس مختل شده بود. یک هفته طول کشید تا تلاش های تیم تخصصی نجات برای آزاد کردن آن نتیجه داد.

در کل 85 کشتی در روز شنبه قصد عبور از این کانال را داشتند که 24 کشتی از این تعداد پس از آزاد شدن اورگیون به کانال سوئز رسیده بودند.

اسامه ربیعی، رئیس اداره کانال سوئز اعلام کرد یک تیم بررسی در روز چهارشنبه برای پیدا کردن دلیل به گل نشستن این کشتی و مسدود شدن کانال سوئز به مدت 6 روز، تشکیل شده است.

وی اضافه کرد تحقیقات به خوبی پیش می‌رود و نتایج آن تا دو روز دیگر اعلام می‌شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.