رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رشد شدید قیمت های صادراتی ورق روسیه موجب شده در بازار داخلی این کشور نیز قیمت ورق گرم بالا برود. برخی هنوز پیشنهاد جدید نداده اند ولی خریداران هم با پیش بینی افزایش قیمت های بیشتر به دنبال معامله اند. ورق گرم سور استال با بیش از 70 دلار رشد هفتگی 1216 دلار هر تن شده است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، متوسط قیمت بازار نیز از 1014 تا 1040 دلار به 1170 دلار هر تن با 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده رسیده است.

قابل ذکر است قیمت ورق گرم صادراتی روسیه 50 تا 80 دلار رشد هفتگی داشته به 945 تا 995 دلار هر تن فوب رسیده است.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.