رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

قیمت مواد اولیه تولید فولاد در چین رو به افزایش است.


به گزارش معدن مدیا به نقل از متال جانکشن، قیمت مواد اولیه تولید فولاد در چین از جمله سنگ آهن و کک رو به افزایش است.

این در حالی است که در هفته گذشته قیمت سنگ آهن در چین مقداری کاهش یافته بود.

دلیل افزایش قیمت کک در بازار داخلی، عدم عرضه این ماده از سوی تولید کنندگان داخلی بوده است.

کاهش عرضه کک در چین در حالی است که در 11 ماه نخست سال 2020 نیز چین 3 میلیون و 190 هزار تن کک صادر کرده بود که 47.1 درصد در مقایسه با دوره مشابه 2019 کاهش داشت.

فقط در ماه دسامبر 2020 (ماه گذشته) صادرات کک چین به 390 هزار تن رسید که در مقایسه با ماه نوامبر 34.5 درصد رشد داشت.

صادرات زغال این کشور نیز در ماه دسامبر 2020 به 90 هزار تن رسید که در مقایسه با ماه نوتامبر 47 درصد کاهش داشت.

منبع : ایراسین

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.