رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد: با توجه به سوابق حسین مدرس خیابانی در حوزه تولید و تجارت، پیشنهاد دولت برای معرفی وی به مجلس شورای اسلامی، بسیار هوشمندانه است.


به گزارش معدن مدیا، تسنیم نوشت:

بهرام شکوری افزود: طی مدت سرپرستی دکتر مدرس خیابانی، بسیاری از مسائل حوزه معدن به ویژه در شورای عالی معادن با حضور وی مورد بررسی قرار گرفت و نقطه قوت این مدیر پرکار را در همفکری موثر او با بخش خصوصی دیدیم.

وی با بیان اینکه پیگیری، هوشمندی و صداقت در امور، از نکات مثبت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت است، افزود: طی این مدت، شاهد پذیرفتن مسائل درست و کارشناسی شده صاحبنظران این حوزه از سوی وی هستیم.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: دکتر مدرس خیابانی همواره اعلام آمادگی کرده اند که نظرات کارشناسی شده کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران را که دارای مبنای درست باشد، در تصمیم گیری های وزارتخانه لحاظ کند.

شکوری با ابراز رضایت از تعامل وزیر پیشنهادی صمت با تشکل های بخش خصوصی، گفت: به طور مثال مشکلات مربوط به “حریم های معادن” که متاسفانه بدون کار کارشناسی در بین معادن تعریف و باعث حبس ذخایر معدنی شده است، موضوع مورد پیگیری از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دکتر مدرس خیابانی پیشنهاد انجام کار کارشناسی در این خصوص را به کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران محول کرده اند و ما پیشنهادات این کمیسیون را پس از انجام مطالعات، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردیم.

وی افزود: با حل این مشکل، بهره داران معدنی دیگر دچار مشکل فنی نمی شوند و فعالیت برای صاحبان پروانه صرفه اقتصادی لازم را خواهد داشت.

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: با توجه به عمر باقیمانده از دولت و شناخت دکتر مدرس خیابانی نسبت به مسائل حوزه صنعت، معدن و تجارت، در این برهه از زمان بهترین گزینه تصدی وزارتخانه وی خواهد بود.

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.