رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

کمیته دانشجویی خانه معدن:

محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در گفت و گو با معدن مدیا در نمایشگاه رینتوکس (ربع رشیدی) ۲۰۱۹ تبریز:

دانشجویان از هر دانشگاهی می توانند عضو کمیته دانشجویی خانه معدن شوند/ ما معتقدیم که همه این اعضا باید کارآموزی بروند و از نزدیک با فضای کار معدن آشنا شوند.

 

 

در صورت بروز هرگونه مشکل در دیدن ویدیو، از لینک جایگزین زیر استفاده کنید:

محمدرضا بهرامن از کمیته دانشجویی خانه معدن می گوید

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.