رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

جعفر سرقینی در میزگرد تخصصی تعاملات دو حوزه فولاد و سنگ‌آهن، چالش‌ها و راهکارهای صادرات در دوره پسا ترامپ گفت: شرایط فعلی به ما تحمیل شده و توسعه نامتوازن در صنعت فولاد به وجود آمده و ما شاید تا ۱۲ سال بتوانیم ذخیره سنگ آهن داشته باشیم.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایراسین، سرقینی اظهار کرد: همزمان با رشد فولاد توسعه در معدن و اکتشاف انجام نشده است. در واقع این نامتوازن بودن باعث شده تا دولت در این بخش ورود کند. ما باید خود را به تکنولوژی های امروزی در اکتشاف مجهز کنیم.

وی گفت: مخالف آزادسازی قیمت سنگ آهن و توزیع آن نیستم اما اگر این اتفاق بیفتد شرکتها و معادن کوچک و متوسط دچار مشکل شده و با خطر تعطیلی مواجه می‌شوند.

سرقینی گفت: سیستم سهیمه بندی برای این بوده است که همه شرکتها در کل کشور بتوانند مواد اولیه داشته و به تولید خود ادامه دهند.

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.