رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

همانطور که انتظار می رفت قیمت میلگرد در بازار داخلی و صادرات ترکیه بالا رفته که در راستای رشد بازارهای بیلت و قراضه بود. رشد قیمت ها مورد قبول مشتریان داخلی و خارجی نیز واقع شده است. قیمت میلگرد صادراتی ترکیه تا ۵۵ دلار رشد داشته ۶۰۰ تا ۶۰۵ دلار هر تن فوب شنیده شده در بازار داخلی نیز هفته گذشته قیمت هر روز صعودی بود چون رشد قیمت ها در معاملات پذیرفته می شد.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، در بازار داخلی ترکیه در ۵۷۰ تا ۵۸۰ دلار هر تن درب کارخانه معامله شد و انتظار می رود معاملات جدید در ۶۰۰ تا ۶۱۰ دلار نهایی شوند.

منبع: metal expert
ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.