رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

هفته گذشته قیمت مقاطع صادراتی ترکیه به روند نزولی ادامه داد. میلگرد صادراتی از 600 تا 620 دلار به 590 تا 595 دلار هر تن فوب رسید. افت قیمت قراضه و محدودیت تقاضا کارخانه ها را مجبور کرده قیمت های پیشنهادی را پایین تر بیاورند.


به گزارش معدن مدیا به نقل از ایفنا ، قیمت مفتول صادراتی نیز افت داشته 670 تا 680 دلار هر تن فوب است ولی قیمت مورد نظر خریداران از 650 تا 660 دلار بالاتر نیست.

منبع: MB
ترجمه: م. تابان شمال

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.