رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / پاسخ جنجالی کامبیز مهدیزاده مشاور عالی معاون علمی و فناوری رییس جمهور به سوال خبرنگار حوزه معدن:

🔹 برای سازمان نظام مهندسی معدن افرادی را انتخاب کنیم که سیرت و صورتشان یکی باشد
🔹 افرادی که سابقه شان در عرصه صنعت مشخص است، از این خانه به خانه نقل مکان نکنند!
🔹 اجازه دهیم جوانان و متخصصان وارد سازمان تخصصی نظام مهندسی معدن شوند

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.