رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

اختصاصی معدن مدیا / کامبیز مهدیزاده مدیر طرح توسعه زمین شناسی و معدن معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پاسخ به سوال خبرنگار حوزه معدن پیرامون نقش جوانان و بانوان متخصص معدنی و زمین شناس:

🔹 ما نباید در توزیع کار بین ها و آقایان فرق قائل شویم

🔹 باید جوانان و بانوان متخصص، مسئولیت های مدیریتی سازمان نظام مهندسی را بعهده بگیرند

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.