رسانه فناوری های نوین معدن و صنایع معدنی

مازاد عرضه و کاهش خرید ها قیمت ورق را در بازار داخلی روسیه کاهش داده است . آخرین قیمت ورق گرم 841 تا 869 دلار هر تن با 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده ثبت شده است. البته قیمت پیشنهادی کارخانه ها بعضا تا 940 دلار نیز شنیده شده است.


به گزارش معذن مدیا به نقل از ایفنا، در هر حال خریداران منتظر کاهش قیمت ها نشسته اند. قابل ذکر است آخرین قیمت ورق گرم صادراتی سی آی اس نیز 690 تا 705 دلار هر تن فوب بوده که کمتر از یک درصد افت قیمت داشته است.

منبع: MB

ترجمه: م. تابان شمال

آخرین اخبار

این دسته بندی ها برای بعد از تاریخ 20 اسفند 98 است. اخبار قبلی بدون دسته بندی خاص و از طریق جست و جوی کلیدواژه قابل دسترسی هستند.